Kontakt


Dyrektor artystyczny – Magdalena Skawińska
Dyrektor – Marcin Żmudziński


Biuro
fundacja@artmusic.org.pl
tel. +48 731 421 646


Lokalizacja


Dojazd
PKS Tomaszów Lubelski sp. z o.o.
7:50 W-wa Dworzec Zachodni /stanowisko nr 7   –   14:20 Horyniec-Zdrój     (od piąt. do pon.)
PolskiBus
do Rzeszowa   –   z Rzeszowa PKS lub PKP do Horyńca-Zdroju